Ålderssynthet (nedsatt ackommodationsförmåga)

När man kommer upp i åldern kring 50 år har ögonlinsen börjat förändras och blir mer stel. Detta gör att man får svårare att ackommodera snabbt, eller över huvud taget. Det gör att äldre personer i allmänhet har svårt att se skarpt på nära håll, även om synen varit fullgod i yngre år. Denna åldersbetingade synnedsättning (ålderssynthet, presbyopi) ska inte förväxlas med översynthet. För att korrigera ålderssynthet, används glas med olika styrka i olika delar så att glasögonbäraren kan höja och sänka huvudet för att få olika styrka på den del av glasögonen som ska användas. Sådana glas kallas progressiva glas. Innan tekniken med progressivt slipade glas var tillräckligt bra var det vanligt med bifokalglas eller trifokalglas, d.v.s. linser med avgränsade områden med annan slipning, något som kunde kännas obekvämt och störande för bäraren. Ännu ett alternativ när man blir till åren är att ha olika glasögon för läsning och för att se på långt håll.

En rubbning i ögats förmåga att ackommodera kan förekomma även i yngre år och gör att personen ser sämre på nära håll än vad som anses normalt. Detta kan ha fysiologiska orsaker eller bero på exempelvis läkemedel.

Taggar: Ackommodation, Synfel, Ålderssynthet, Presbyopi, Progressiva glas