Astigmatism

Astigmatism är ett avbildningsfel där ett optiskt system har olika fokus i vertikal och i horisontell riktning. Astigmatism uppträder i linser för punkter som inte ligger på den optiska axeln.

Astigmatism är också den medicinska benämningen på det synfel som orsakas att hornhhinnan har en onormal krökning. Den vanligaste orsaken till astigmatism är en störning i ögats tillväxt, men astigmatism kan också uppkomma efter operationer eller skador. Synskadan kan ofta åtgärdas med toriska glasögonlinser.