Brytningsfel

Enkla, även kallade sfäriska synfel, kan korrigeras med sfäriskt slipade linser. Dessa speglar har samma styrka i olika riktning från sitt optiska centrum. Till de enkla synfelen hör både närsynthet (myopi) och översynthet (hypermetropi).

Vid översynthet eller hypermetropi ligger ögats näthinna för nära linsen, och ögat är då lite hoptryckt jämfört med vad det borde vara, medan vid närsynthet ögat är utdraget och näthinnan kommer för långt bort från linsen. Glasögonen är konkava för att korrigera närsynthet och konvexa för att korrigera översynthet.

Det är inte ovanligt att en sfärisk korrektion ändå ger oskarpa bilder i något avseende. Ofta kan personen uppleva det som att en rund punkt blir oval och suddig bara i en riktning. Sådana fel kallas astigmatiska fel och korrigeras med toriska (cylindriska) korrektionsglas. Vid astigmatism bryter ljusstrålar i horisontal- och vertikalplanet till olika punkter i ögat, detta gör bilden på näthinnan oskarp.

Det är vanligt att astigmatism uppträder samtidigt med något av synfelen närsynthet och översynthet. Glasögonens korrektionsglas måste då slipas med olika styrka i olika riktning. Om inget brytningsfel föreligger benämns det emmetropi.

Taggar: Brytningsfel, Hyperopi, Översynthet, Närsynthet, Myopi