Grå starr

Grå starr (katarakt) är en grumling av den normalt helt genomskinliga ögonlinsen. Detta orsakas av att linsens celler dör och blir grå, vilket leder till att ljuset mer eller mindre hindras från att nå näthinnan. Det är en åldersförändring av ögat och är därför vanligast bland äldre, men det förekommer även på nyfödda. Det är då viktigt att en diagnos fastställs snarast. Om diagnos inte sker innan barnet är 3 månader är framtidsutsikterna små för att barnet ska kunna få en fungerande syn. Symptomen är en långsamt uppträdande synnedsättning, samt en ökad ljuskänslighet.

Numera opereras patienter med grå starr. Operationen görs vanligtvis genom att man sönderdelar linsen med ultraljud för att sedan suga ut den och sätta in en konstjord lins (en så kallad intraokulär lins, IOL).

I västvärlden har antalet operationer av grå starr ökat kraftigt sedan 80-talet. I Sverige genomförs det nu för tiden mer än 80 000 per år. Operationen kan ta så kort tid som tio minuter för en erfaren ögonkirurg, och genomförs under lokalbedövning med ögondroppar. Det gör grå starr till den vanligaste operationsindikationen i Sverige.

Taggar: Grå starr, Katarakt, Intraokulär lins