Skelning

Skelning (heterofori) eller Strabism är en rubbning i ögonens position, rörelser och samverkan. Detta fenomen räknas inte som refraktionsfel (synfel), utan benämns som ställningsfel.

I viloläge intar ögonen en konstant ställning och i idealiska fall är ögonaxlarna då parallella (ortofori). Om ögonaxlarna inte är parallella råder heterofori, d.v.s. man skelar. Skelningen kategoriseras olika beroende på vilken typ av avvikelse som finns på ögat. De olika typerena av skelning är: Exofori (utåtskelning), Esofori (inåtskelning), Hypofori (nedåtskelning), Hyperfori (uppåtskelning) samt Cyklofori som yttrar sig i att ögat roterar kring sin egen axel.

I vanliga fall kompenseras skelning (heterofori) genom muskelverkan, och skelningen är latent. Vid kraftig skelning (manifest skelning) kompenseras heteroforin med hjälp av prismatiska linser i glasögon, ortoptiska övningar, tidsbegränsad förlamning av en av ögonmusklerna med Botox eller genom ögonoperation.

Taggar: Skelning, Heterofori, Strabism, Ställningsfel, Ögonoperation